Sujud Dalu Gaib


Dening: Khoirul Taqwim 


Dalu ingkang asrep menggigil 
kawontenan mboten wonten tembung 
sedaya terlelap kaliyan kesaen sumpena 
ingkang wonten namung swanten percikan tirta timur 
ingkang rawuh saking ron seberang lepen 

Sujud dalu menika 
kagem sang mentis luhur 
kaliyan swanten lirih 
dalem suwun dhateng Ilahi 
supados dalem salajeng lebet kawontenan kapitadosan 

Sujud dalu menika 
Tanda bektos 
Tanda kapitadosan 
dhateng Ilahi sang mentis pencipta samukawis

Aku Menyatu Bersama Ilmu Allah


Oleh: Khoirul Taqwim

Bersama Ilmu atas kemenangan
Dengan Ilmu aku berusaha menjadi yang terbaik
Karena itu aku terus belajar dengan Ilmu
Untuk menjadi yang terdepan

Ya! Allah
Berikan aku kekuatan
Berikan aku kesehatan
Berikan aku kebaikan
Berikan aku segala yang mengandung hikmah
Supaya aku dapat meraih Ilmu yang sejati
yaitu Ilmu Allah
Ilmu yang mempunyai kekuasaan atas segala alam

Ya! Allah
Terima kasih atas segala kebaikan
Atas nikmat dan segala Ilmu
Supaya aku dapat menyatu bersama Ilmu Allah yang sejati

Wados Tresna Putri Ing Walik Jilbab

Dening: Khoirul Taqwim


Putri teng walik jilbab
panjenengan kemriksa mekaten tegar pancarkan setunggal jarwi tembung
kala teng panjenengan menatap saben detak jantung ingkang kianmiwiti melambat
sayangipun dalem mangertos teng walik kerudung wados panjenengan
menawi panjenengan mekaten rapuh kala ngertosi jarwi raos tembung gandrung
amargi panjenengan tercipta saking tosan rusuk ingkang wonten lebet daku
dadosipun dalem mangertos menawi panjenengan mboten berdayangertosi setunggal jiwa

Putri teng walik jilbab
Menggoda teng saben soca mustaka sang kakung ingkang wonten
kala ngenget jilbab membentang rahmat teng tawang bintu
Bersandar teng inggil mustaka putri lebet naungan sang mentisIlahi

Putri teng walik jilbab
saben wancikaken bersinar teng saben qalbu sang kakung
Bahkan tetesan waspa panjenengan ngandung cairan salju
Sejukkan saben jengkal jantung teng walik sanubari
Selangkah sae putri berjilbab nan ayu rupawan
kala penggalih menika aking membisu raos lebet benak
panjenengan putri kagungan wados nikmat ingkang agung kraos

Putri teng walik jilbab
wados panjenengan wonten teng alam jiwa, terlantun kala pujianrawuh
ngantos dinten nan wanci mboten menentu lebet getaran raos jiwa
tresna wados putri wonten teng walik jilbab ingkang terurailangkung bahasa raos

Tresna Enjing Teng Ujung SubuhDening: Khoirul Taqwim


Tresna teng ujung subuh
Membahana enjing ingkang taksih gelap
Daku kersa salajeng dhateng bersujud dipuninggil sajadah
Pertanda raos bektos adalem wonten Ilahi

Oh! Allah
Daku diujung subuh menika
Berdo'a kaliyan asta mengadah keinggil
mugi-mugi panjenengan maringi adalem tedhak ingkang sae
maringi adalem rezeki ingkang halal
kalih salajeng melindungi daku
mekaten ugi melindungi keluargaku

Oh! Allah
Kusandarkan sugeng adalem wonten panjenengan
mugi-mugi panjenengan salajeng nyaosaken rahmat ugi nikmatwonten alam
kalih nyaosaken keberkahan wonten makhluk ingkang ngambakan

Oh! Allah
adalem serat sajak gandrung enjing diujung subuh
dados pertanda bektos ugi kesetiaanku wonten panjenengan