Antawis Ludira Eropa Kaliyan Ludira Wetan Madya


Dening: Khoirul Taqwim

Menggelapar senjata grama mboten nepang rahina kresaa dalu
Ledakan saking sudut-sudut sepen kresaa sudut-sudut keramaian
Pertanda ludira miwiti tindak dipuninggil udara teles kesedan
raos aman sampun dados barang awis kagem kesugengan

Negeri wetan madya
kala Palestina berlumuran ludira
Dunia kraos bungkam
amargi dianggap setunggal kewajaran
mekaten ugi kala ludira Suriah mengalir dipunmargen
Dunia mboten wonten swanten
mekaten ugi mboten kentun
kala Irak berlumuran ludira
Dunia kraos mendel kaliyan setunggalewu bahasa tembung

Booom
Ledakan tiba
Dooor
Rentetan senjata grama rawuh teng Negeri Eropa
Perancis ludiran
Dunia sabadhe mencekam
Dunia sabadhe nyuwanten kaliyan lantang
Mengutuk samukawis tindakan penyebab ludira miyos saking rahim-rahim Eropa
lajeng kepundi Dunia?
kala Irak, Suriah, Palestina ugi negeri wetan madya bena ludira
Dunia sabadhe mendel membisu tanpa sepatah tembung

Suriah ludiran punika sampun dados hal biasa
Irak ludiran punika sampun dados panggalihan alam
Palestina ludiran punika sampun mboten asing malih kagem piyambakipun sedaya
sayangipun dipunkala Perancis ludiran
miyos ewon bahasa
yutan bahasa miyos saking manjenenganipun-manjenenganipun
Bahkan mboten nepang lintas wates darat, samodra, udara mengutuk ludira tragedi Perancis
amargi Eropa sampun dangu mboten mriksani setunggal ludira

Menika sajak sederhana
antawis ludira Eropa kaliyan ludira wetan madya
lebet tuntunanan kesedan ugi kesugengan