Enjing Dinten Suci


Dening: Khoirul Taqwim


Enjing nan ceria diujung mbeksa
mraos cakrawala kaliyan penuh kesaen
asta keinggil kaliyan penuh Do'a-do'a gaib
Pertanda alam taksih bersahabat kaliyan penuh keikhlasan

Insya Allah
dipundinten enjing ingkang cerah ceria
Daku ta tetap bersujud wonten Ilahi
mentis suci panjenenganipun sang mentis pencipta samukawis

Suci dipun enjing dinten
Pertanda alam penuh kaliyan kegirangan
Sayup-sayup pohon pertanda kesugengan
mimbeti dinten enjing penuh kaliyan kebahagiaan alam
menika alam enjing dinten nan sejuk bergemulai
Penuh kaliyan remen cita tiada tara kraos