Tintrim JiwaDening: Khoirul Taqwim


Tintrim raos jiwa panjenengan
ngasta dalem teduh teng jagad mahliga sumpena mabur inggil

Endah naluri panjenengan
ngasta dalem bersimpuh jengku tanpa sepatah tembung
amargi panjenengan mekaten nduwe jarwi teng jagad dalem

Ketintriman pajeng panjenengan
ngasta penggalih adalem kraos sejuk mega raos
mboten wonten ingkang ngertosi naluri jiwa dalem
kajawi panjenengan ingkang wonten teng jagad penggalih dalem ingkang paling lebet

Jejeran jiwa menika
kados hamparan samudra kesaen
ingkang terpampang teng udara suci

Satuhu penggalih menika
mekaten hening dipunkala panjenengan wonten teng celak dalem
ngantos tumuju sumber samukawis sumber
raos ugi asa

Kelembatan jiwa panjenengan
dados hasrat lebet kesabaran
ngantos ngasta tintrim sedaya jagad dalem
amargi panjenengan harmoni kesugengan
ingkang dados wangsulan
inggil samukawis keteduhan
Seisi panorama jagad nan hening teng alam ketenteraman

Kersa IlahiDening: Khoirul Taqwim


Kesedan mboten nyuwanten
Nampak dados yektos
kagem sinten kemawon insan manusia
kesedan pasti ta mangsul samukawis kesugengan

Kesedan menjemput sukma
kala sukma dipun pundhut saking raga
kemriksa amalan nengga dipunngrika
kala sukma ical saking salira insan manusia

Kesedan pasti ta rawuh
amargi kesedan sampun keserat sareng kersa Ilahi
ngantos kesedan ngampil datheng alam barzah asmanipun

Geguritan Hakikat Demen


Dening: Khoirul Taqwim

Masa cilikku tau pitakon babagan demen nang bunda
dheweke njawab menawa demen yaiku asih demen antara anak lan ortunya
wektu menginjak remaja dakpitakon nang sahabat cedhakku
menawa demen yaiku hubungan loro Insan sing terjalin tanpa goroh
nganti dewasapun tiba dakpitakon meneh babagan demen nang guru gedheku
rabia wahai anakku
ben mbisa demen sing sabenere

Taun saka taun takonanku padha wae babagan demen
nganti rambutku mutih dina iki
daktakon pisan meneh nang ahli agama
dheweke jawab karo esem grapyak
menawa demen yaiku siji jarwa
hubungan antara hamba lan sang pencipta

Akhir siji pitakonan demen sing ana tanpa ujung
demen kuwi sabenere yaiku hakikat
lagekne hakikat demen yaiku pangrasa jiwa
Gejolak ati sing nyurung ndemen kasihe
demen yaiku fitrah manusia sing pailng jero
lan demen ngrupakne keagungan Ilahi
sabener-bener demen yaiku hakikat kuwi dhewe