Kersa IlahiDening: Khoirul Taqwim


Kesedan mboten nyuwanten
Nampak dados yektos
kagem sinten kemawon insan manusia
kesedan pasti ta mangsul samukawis kesugengan

Kesedan menjemput sukma
kala sukma dipun pundhut saking raga
kemriksa amalan nengga dipunngrika
kala sukma ical saking salira insan manusia

Kesedan pasti ta rawuh
amargi kesedan sampun keserat sareng kersa Ilahi
ngantos kesedan ngampil datheng alam barzah asmanipun

0 komentar:

Posting Komentar