Geguritan Kopi cemeng


Dening: Khoirul Taqwim

Kopiku cemeng
salira adalem benter
Taganku menggenggam sepotong ses
soca adalem setajam peksi memedos
dalem mriksani yutan rakyat Indonesia
luwe terkapar teng alam raya
Terserak dados anai-anai terbang

Hoom sinahooom...
mriksaa peputra margen
Menantang kesugengan
Mendung dados atap padintenan
Gelapnya dalu dados jiwa kelam
Terik surya yaiku sahabat raga

Hoom sinahooom......
Pengemis tindak kaliyan ampeyan merangkak
Berkah dermawan yaiku penyambung nyawa
gambar-gambar amal yaiku harapan
menika potret negeri kaya
Masyarakat miskin paling pinggir

Hoom sinahooom......
Kusruput kopiku ingkang cemeng
Kutatap gedung inggil menjulang
Sajakku berdemo teng udara
kedadug tiang-tiang kekuwaosan
ngantos tarjatuh mboten berdaya
ngantos nadi putus ugi mboten bernyawa

Ooo.. angin !
pirenganaken wonten piyambakipun sedaya ingkang kagungannurani
pirenganaken wonten piyambakipun sedaya ingkang praduntenmasyarakat timur
pirengani ugi para berah ugi petani kagem lajeng mengsah
kersanipunaken jasad sirna
panjenengan ta terkenang sapanjang zaman

Ooo.. Allah !
Ruhku kebesem
Udara kedzaliman karas
Demi sabda ugi firmanmu
namung dhateng panjenengan kami bedo'a
Restui perjuangan kami teng dinten menika ugi salaminipun

Nawala Sahabat Saking Putra Yatim


Dening: Khoirul Taqwim

Sahabat
Kabut dinten menika muncul saking jiwa dahaga
dangu ingkang mboten tersiram kepitadosan
dinten menika dalem kagungan sandaran harapan
lebet benak panjenengan wonten tanggel jawab mulia
panjenengan yaiku surya panempuh umat
kekasinggihanan yaiku naluri panjenengan
Kepalsuan mboten nate hinggapi salira panjenengan
asma panjenengan yaiku permulaan
Akhir ragaku badhe kuserahkan
Bahkan sedaya sugeng adalem badhe kupersembahkan
Demi pengabdian menuju cahaya ingkang paling pajar

Sahabat
mriksani panjenengan samukawis buta badhe ical
mriksani panjenengan raos saket badhe sirna
celak panjenengan yaiku penyelamatan salira
dipunmajeng panjenengan mboten wonten pitakenan
Bahkan wangsulan pisana mboten wonten
amargi panjenengan yaiku pitakenan saking wangsulan punika piyambak

Kuberbisik dipuntalingan manusia
panjenengan yaiku sang creator kesugengan
panjenengan yaiku sang panggandrung alam
panjenengan yaiku tembung-tembung kekasinggihanan
panjenengan yaiku rerupen ugi bayangan malaikat
lajeng dalem yaiku sahabat yatim, badhe salajeng wonten dipuncelak panjenengan

Pirengan Demokrasi


Dening: Khoirul Taqwim

Demokrasi tong sampah
mendengung dipuntalingan yutan rakyat
bersorak ramai
berebut kursi kemegahan

Kalenggahan yaiku tujuan
amanah yaiku bongkahan bahasa margen
kekasinggihanan terasingkan
panulayanen yaiku pangrena

Mlajeng putra timur
nyambet nyawa kesugengan
pangarsa menuding
sampah berkeliaran ditrotoar

Pangapesanipun negeri
tertutup
ditutupi
broker-broker demokrasi

Slogan demokrasi pejuang
rakyat yaiku mlik kawula
dalem abdikan sugeng kawula
nyawa yaiku taruhan kawula

Slogan namung slogan
keyektosan dipunpinggir margi
dipunpasabinan
sedaya taksih mengharap kamirahanan

Demokrasi tong sampah
menggaung
meraung
tuwah subur dinegeri

Margi demokrasi
kesejahteraan
kemakmuran
yutan manusia mengadah asta

Pirengan demokrasi
wande kopi
pos ronda
warta yutan talingan

Salam demokrasi
mantabkan
margikaken
roda saen

Kiyamat Punagi Gusti Kang Wenang


Dening: Khoirul Taqwim

Dinten Jemunten kelabu
Manusia mboten kinten mboten nyana
Kiyamat kasinggihan wonten
mlajeng titih langgang satebih soca melangkah
redi berterbangan teng udara
samodra tumpah ruah teng jagat raya
Meteor ndhawahan mboten kinten
surya ndadugan teng angkasa
Hancur sampun sedaya mboten tirah
Dahsyat menggema kiyamat tiba
kasinggihan nggerah ewah membuta raos

Kiyamat tiba
Firman ugi sabda
punagi Gusti Kang wenang pasti wonten

Gempa Ing Negeri Tresna


Dening: Khoirul Taqwim 

Gempa nempuh ing negeri terasingkan 
separuh nyawa ical 
gempa nempuh ing negeri sang panresna 
sedaya manah badan dados abu 

Terurai eluh 
sirat kepiluan 
rai menyimpan 
kebekuan sedhih nglebet 
Rah mengalir 
bena daratan 
menutup 
keran-keran kegesangan 

Panresna luruh lara 
galap jiwa 
hampa raga 
manah njisim raos 

Gempa manah 
ical nurani 
rekaos nyeri 
nujleb relung lebet 

Tresna kesedhihan 
telas sedaya wanci 
ical lampau 
tengga lebet gelap mboten enten gina 

Gempa 
sederhana 
dikit basa 
bahaya entenipun 

Mlajar gempa 
tutup rapet 
mengalir 
mengayun sekencang cahaya 

Gempa tresna 
larut pilu 
mengais 
mlampah-mlampah nurani 

Goyangan 
njoget 
seru seran 
gempa panik kedadosan 

Mlajar-mlajar 
wilujengaken 
jiwa sampeyan 
manah sampeyan salajeng 

Dokter psikis 
nengga 
nggeret 
menawi mantun mboten kunjung datheng

Dinten Takbir Ilahi


Dening: Khoirul Taqwim

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
dalem panjatkan dalu takbir Ilahi dipunkala Idul Fitri sampun tiba
dalem basuh pasuryan kaliyan tirta suci dados panuwun wontenIlahi
ngantosa dalem wonten margi suci teng dalu takbir Ilahi
kala menika ugi umat muslim bidhal saking dhusun ngantos sudut kitha
Hilir mudik sareng deru mesin-mesin montor ugi mobil teng margen

Sedherek dalem mriksa dalu menika
miwiti saking surau-surau ngantos dinding-dinding ambakan kesugengan
mekaten kathah umat muslim manjataken dalu takbir Ilahi
ugi mboten awis raka putri, priyantun-priyantun dewasa ngantos eyang kakung-eyang putri tumpah ruah dipunmargen
amargi menika yaiku dinten istimewa ingkang penuh berkah Ilahi

midhanget ugi saking swanten angin dalu
setunggal bentuk sorak sorai yutan umat manusia ndhereki langkah dalu takbir Ilahi
sedaya mboten lukar saking pertanda dinten kemimpangan sampun tiba kala dahaga ugi luwe

Dinten menika setunggal bentuk kemerdekaan umat muslim sampun tiba
kaliyan gema takbir kaliyan ikhlas jiwa
Seraya kaliyan mastani Allahu Akbar, Allah mentis agung
mila kala menika ugi jantung dalem berdebar kaliyan penuh haru ugi bercampur rena raos

Dalu menika ugi dalem mboten kraos ngantos soca berkaca-kaca
lajeng dalem mboten kraos butiran waspa menika dhawah saking kelopak soca adalem
amargi menika dinten, bersejarah lebet sugeng adalem dadostanda bektos adalem wonten Ilahi

Sajak Swanten TakbirDening: Khoirul Taqwim

Bedug sampun mungel
Dag dig duuuuuuuuuuug
midhanget swanten takbir sayup nan merdu
satuhu teng dinten menika sedaya umat nampak terpancar
Aura rena salajeng teng dinten nan fitri

Swanten takbir midhanget
Memuji keagungan Ilahi
Berkumandang seantero jagad raya
Membahana bumi ngantos tawang
ngantos qalbu rumaos pajar benderang
teng dinten wiyaran nan sae merni

Kumandang gema takbir
ngasta nada penggalih berucap rahmat
Sambut penuh raos syukur
teng dinten suci nan sae kraos

Swanten Gemuruh takbir
jarwi dinten agung sampun rawuh
yutan umat bersorak penuh ambakan do'a
Memohon wonten dzat Ilahi
inggil nikmat ugi rahmat
kagem salajeng rawuh dipundinten penuh apunten

Swanten takbir penuh werni
Pertanda riyadin sampun tiba
Terucap lebet saben detak jiwa
Menyusun tembung ugi bahasa
Minal adin walfaidzin
Mohon apunten miyos ugi batos

Swanten Jiwa


Dening: Khoirul Taqwim

Nada jiwa berdetak kencang
kala irama mengalun nyaring sapanjang dinding
sae kraos lebet benak saben hasrat
ngantos kampil nada merdu ingkang kian rumaos

Irama jiwa lebet jaja
Mencapai panorama jagad raya
kemriksa melambai bah ombak teng samudra
ngaturi hayalan ingkang kian menggema
sareng kilatan rawuh setunggal irama
Bercampur tentang kisah samodran arwah

Irama jiwa yaiku yektos
kraos miwiti menggema sapanjang aura
kala salira mboten kuwawi aroma raos

Irama jiwa yaiku bait
Bikin dalem melayang datheng ranah ical
ngantos mboten kepanggih irama sampun

Pulau Seda


Dening: Khoirul Taqwim

Kitha ingkang nggrama
mbenter beringas teng sapanjang margi
kesedan dados santapan gagak cemeng
Kala pecah roket berhembus teng udara
ngantos keserat setunggalewu serdadu mboten bernyawa

Oooo...
Pulau seda
dinten kelabu kala punika
Denyut nadi kesugengan kendel sakedhap
mriksani letusan rudal-rudal kesedan

Blair.......
swanten midhanget menggelegar

Door....
senjata nyenjata miwiti nempuh setunggal sami benten

Duum.....
nuwuna sedaya makhluk sugeng

Pulau seda wanci punika
mbikak yutan mustaka terhenyak
Jasad berserakan teng bantala lapang
Nyawa ical mboten karuan
kala bayonet-bayonet melalang datheng penjuru jagad

Pulau seda
Saksi bisu tragedi masa silam

Keranda Layon


Dening: Khoirul Taqwim

Keranda layon
tengah dalu tindak terseok-seok
Menggoda saben dhusun ngantos ujung kitha
enget ta saben ambakan mangke pasti mboten wonten
amargi jasad teng tilar nyawa ingkang kian tebih tindak

Keranda layon berpacu kaliyan wanci
Menuju panggen akhir pamasareanan sang insan
tergeletak jasad teng antawis himpitan bumi
sengkera kawontenan gelap nglayon
Melayang arwah menuju pengasingan alam barzakh

Keranda layon ndherekne sebingkai layon
ngantos kelubang bantala liat cemeng mengkilat
kala manusia terlelap sapanjang hayat

Jawah Tengah Dalu


Dening: Khoirul Taqwim

Jawah tengah dalu
kala margi gelap gulita
asrep menggigil sekujur salira
asta kraos awrat mengetuk konten
teles kuyub werneni sekujur salira

Penggalih kala jawah
sepen tengah dalu mboten nduwe kartika
dhereki arwah alam ngandap emut
sakedhap ngalimengan duri lebet jaja
Walau jantung taksih berdetak enggal
sayangipun jawah terhapus resah sukma

Jawah kala gelap dalu
ampil kapang tentang panjenenganipun
ngantos terlelap soca ingkang panjang

Kereta Yuswa


Dening: Khoirul Taqwim

Kereta senja tambah yuswa
Tergeletak teng halaman jiwa ingkang kian rapuh
Rayap merayap ndhahar saben baris ketos
ngantos mboten nduwe tosan dahaga

Kereta senja wonten teng ngrika
Nampak keriput nduwe pasuryan gaduh
kala roda-roda kian mengapit
ngantos ambakan mboten nduwe gina sampun
amargi terhapus yuswa ingkang kian yuswa

Kereta senja lebet jiwa
Kenangan zaman rumiyin ingkang apik kraos
Walau terlena zaman ingkang makaken ramai panorama

Kereta senja
ndherekne dalem lebet sumpena
kala soca beranjak nggebag dalu

Sawates Goresan


Dening : Khoirul Taqwim

Sahabat
midhanget cerios sakedhap adalem
kala adalem tindak lajengi hamparan tawang bintu
adalem panggihi panjenenganipun
ugi panjenenganipun yaiku bayangan antawis wonten ugi mboten wonten

Dalem sanes sinten panjenenganipun
sayangipun dalem namung setitik langkah margi
menasari puing-puing raos menika
dalem terlelap lebet sumpena-sumpena sak panjenengan
Ah punika mboten ..mboten.....
amergi dhateng adalem namung sawates goresan asa
adalem mboten kedah menjamah panjenenganipun
cekap panjenengan paringi dalem margi
ngenget panjenenganipun ugi panjenenganipun
salajeng...

Gandrung


Dening: Khoirul Taqwim

Gandrung punika sae
kagem piyambakipun sedaya ingkang ngertosi
jarwi asih gandrung

Gandrung punika lembat
kagem piyambakipun sedaya ingkang nepang
Tentang wados jiwa

Gandrung punika duka
kagem piyambakipun sedaya ingkang mboten ngertosi
setunggal tembung kejujuran

Gandrung punika nafsu
kagem piyambakipun sedaya ingkang mboten saged ngedhangsulaken salira
saking syahwat angkara murka

Gandrung punika gandrung
amargi gandrung kageman
saking gandrung punika piyambak

Japi GandrungDening: Khoirul Taqwim

Daku kejemparing tepat teng jantung
ludiran tirta gandrung telesi sajangkep raga
Menoreh kesekelan asmara ingkang kian nempuh

Bin salabin
japi gandrung bersenandung
kaliyan jompa-jampi menegur raos batos
Kian rapuh teng telan alunan nada fatamorgana

Bin salabin
Komat-kamit tutuk menika
mraos saben langkah jiwa ingkang kian hampa

Bin salabin
sagedaken jantung penggalihipun
kurengkuh dinda lebet pelukan wulan

Bin salabin
Getaran jiwa mlebet separuh sukma
Menghantar kelayang-layang asmara gandrung

Bin salabin
Bahasa japi gandrung ingkang kian tebih saking setunggal jarwi

Sajak Do'a Tinta ludira


Dening: Khoirul Taqwim

Nuwun inggih! Allah
ludira adalem dinten menika mengalir dados tinta ewah-ewahan
teng kala mriksani bangsa dalem teng terkam para koruptor
teng wanci negeri dalem mengalir waspa kepedihan
kala punika nusantara berduka lara
wanci punika negeri dalem tilar setunggal asma
Masya' Allah, bangsa dalem sampun mboten wonten
ingkang rumiyin gagah perkasa
Innalillah, bantala tirta adalem kesare sampun
sareng keserakahan ugi kedzaliman

Nuwun inggih! Allah
ngandikanipun bangsa dalem yaiku bangsa sugeh nang jagad
sayangipun rakyat saking sabang ngantos merauke terkapar luwe
ngandikanipun negeri dalem yaiku negeri sejahtera
sayangipun adalem mriksa yutan mustaka manusia termiskinkan
ngandikanipun bantala tirta adalem yaiku bantala tirta kesuburan
sayangipun adalem mriksa bantala tirta adalem dipundhahar tikus saren

Nuwun inggih! Allah
dalem suwun perlindungan dhateng panjenengan
saking godaan syetan ingkang paling terkutuk
Amin........

Widadari swargi


Dening: Khoirul Taqwim

Widadari swargi
adalem serat bahasa tentang panjenengan
saking dinten ingkang mboten nate lelah
dalem mengenang panjenengan sareng sajak dalem
ingkang berbaris tanpa jemu
nyerat tentang pasuryan panjenengan
ingkang kian salajeng lebet angan dalem

Widadari swargi sang pengembara elmi
punapa panjenengan mangertos tentang jarwi raos jiwa
ingkang kian memasung kebekuan lara dalem
amargi dipunpanjenengan salajeng dhateng lebet wungon hayal dalem
sayangipun sedaya namung sumpena sendu
ingkang mboten terjamah lebet yektos


Wahai Widadari swargi
panjenengan renungan saben ambakan
saking jiwa ngantos penggalihan dalem
ingkang kian larut lebet hayalan
amargi sedaya mboten menentu
antawis arah ugi keyektosan

Widadari swargi
adalem serat kagem panjenengan
salajeng ugi salaminipun

Ketukan Ambakan ElmiDening: Khoirul Taqwim

Dalem sugeng namung sawates ketukan ambakan
mboten wonten artos, apalagi jarwi
ugi ketukan ambakan menika
dalem badhe dados penentu
Jiwa ugi raga salajengipun

Kaliyan miyosipun bahasa ugi tembung
dalem dados artos ugi jarwi
amargi dalem sugeng kaliyan elmi
kersanipun ambakan menika ical ditelan wanci
sayangipun elmi dalem duduk
badhe lestantun teng alam raya
amargi dalem sugeng lebet naungan elminipun

Sekedhik tembung, apalagi bahasa
ingkang wonten elmi ugi jiwa
ingkang luwe badhe seserepan ingkang wonten
amargi menika yaiku: nawalan ugi takdir Ilahi
mugi-mugi Allah maringi panempuhan kaliyan elmi ingkang dipunkagungananipun
Amin........

Kerudung ijem

Dening: Khoirul Taqwim

Adalem serat kerudung ijem membentang dijendela
panjenenganipun termenung miyambak sareng sepotong kursi
ingkang setia lebet sandaran saliranipun
panjenenganipun kaliyan menatap kesaen alam
ingkang miwiti gelap dipundhahar sang petang

Oh! panjenenganipun
yaiku putri mungil timur
Semampai inggil nembe
ingkang memikat jiwa para kakung
amargi panjenenganipun putri ingkang mekaten imagi
teng saben detak jantung sang kakung

Sang putri berkerudung ijem
dipuninggil jendela kaliyan penuh keluguan ngadika bahasanya

Oh! Kerudung ijem
Membungkus kendahan ugi kelembuatan
panjenenganipun sang putri pujaan para kakung
amargi panjenenganipun kageman takdir kesaen
ingkang mekaten sempurna saking pandangan para sang kakung

Oh! panjenenganipun
kerudung ijem

Enjing Dinten Suci


Dening: Khoirul Taqwim


Enjing nan ceria diujung mbeksa
mraos cakrawala kaliyan penuh kesaen
asta keinggil kaliyan penuh Do'a-do'a gaib
Pertanda alam taksih bersahabat kaliyan penuh keikhlasan

Insya Allah
dipundinten enjing ingkang cerah ceria
Daku ta tetap bersujud wonten Ilahi
mentis suci panjenenganipun sang mentis pencipta samukawis

Suci dipun enjing dinten
Pertanda alam penuh kaliyan kegirangan
Sayup-sayup pohon pertanda kesugengan
mimbeti dinten enjing penuh kaliyan kebahagiaan alam
menika alam enjing dinten nan sejuk bergemulai
Penuh kaliyan remen cita tiada tara kraos

Tintrim JiwaDening: Khoirul Taqwim


Tintrim raos jiwa panjenengan
ngasta dalem teduh teng jagad mahliga sumpena mabur inggil

Endah naluri panjenengan
ngasta dalem bersimpuh jengku tanpa sepatah tembung
amargi panjenengan mekaten nduwe jarwi teng jagad dalem

Ketintriman pajeng panjenengan
ngasta penggalih adalem kraos sejuk mega raos
mboten wonten ingkang ngertosi naluri jiwa dalem
kajawi panjenengan ingkang wonten teng jagad penggalih dalem ingkang paling lebet

Jejeran jiwa menika
kados hamparan samudra kesaen
ingkang terpampang teng udara suci

Satuhu penggalih menika
mekaten hening dipunkala panjenengan wonten teng celak dalem
ngantos tumuju sumber samukawis sumber
raos ugi asa

Kelembatan jiwa panjenengan
dados hasrat lebet kesabaran
ngantos ngasta tintrim sedaya jagad dalem
amargi panjenengan harmoni kesugengan
ingkang dados wangsulan
inggil samukawis keteduhan
Seisi panorama jagad nan hening teng alam ketenteraman

Kersa IlahiDening: Khoirul Taqwim


Kesedan mboten nyuwanten
Nampak dados yektos
kagem sinten kemawon insan manusia
kesedan pasti ta mangsul samukawis kesugengan

Kesedan menjemput sukma
kala sukma dipun pundhut saking raga
kemriksa amalan nengga dipunngrika
kala sukma ical saking salira insan manusia

Kesedan pasti ta rawuh
amargi kesedan sampun keserat sareng kersa Ilahi
ngantos kesedan ngampil datheng alam barzah asmanipun

Geguritan Hakikat Demen


Dening: Khoirul Taqwim

Masa cilikku tau pitakon babagan demen nang bunda
dheweke njawab menawa demen yaiku asih demen antara anak lan ortunya
wektu menginjak remaja dakpitakon nang sahabat cedhakku
menawa demen yaiku hubungan loro Insan sing terjalin tanpa goroh
nganti dewasapun tiba dakpitakon meneh babagan demen nang guru gedheku
rabia wahai anakku
ben mbisa demen sing sabenere

Taun saka taun takonanku padha wae babagan demen
nganti rambutku mutih dina iki
daktakon pisan meneh nang ahli agama
dheweke jawab karo esem grapyak
menawa demen yaiku siji jarwa
hubungan antara hamba lan sang pencipta

Akhir siji pitakonan demen sing ana tanpa ujung
demen kuwi sabenere yaiku hakikat
lagekne hakikat demen yaiku pangrasa jiwa
Gejolak ati sing nyurung ndemen kasihe
demen yaiku fitrah manusia sing pailng jero
lan demen ngrupakne keagungan Ilahi
sabener-bener demen yaiku hakikat kuwi dhewe

Sujud Sareng WaspaDening: Khoirul Taqwim

Sujud dalu ingkang hening
waspa ndhereki langkah
Bait Doa ingkang terucap saking lathi mungil
mboten kraos sajadah bena genangan waspa
ngapunten menika waspa kesekelan utawi karemenan
ingkang pasti dalu sampun manggihaken
antawis Sujud kaliyan waspa

Sujud dalu tanpa swanten
ingkang wonten namung sawates jagad bumi
kaliyan dherekan raungan tembung mboten swanten
sayangipun bisikan penggalih saking lebet sanubari
kagem lajeng berjuang lebet menempuh sugeng ingkang langkung sae

Menika sujud dalu sareng waspa
ngantos mboten kraos ujung fajar Subuh miwiti tiba
sedaya kraos sae sareng sujud waspa

Taman Firdaus Kagem Dalem


Dening: Khoirul Taqwim

Dipunkala insan manusia mboten wonten daya
wonten panggen kesucian ingkang mboten kereksa
teng saben detak langkah ambakan
mekaten kathah piawon syahwat
ngantos terjerembab teng alam karma
panjenengan gandrunga salira taksih kagungan rena
teng kala garwa ngampil salira temuju taman firdaus panjenengan

Apuntenaken salira
menawi mboten saged menuntun panjenengan
inggil sedaya kebodonan dalem
ugi mboten wonten ingkang saged ngertosi samukawis kekirangan dalem
kajawi panjenengan, wahai garwa dalem
pisan malih
panjenengan apuntenaken salira kaliyan inggil samukawis pangapesanipun dalem
ingkang mboten saged menuntun panjenengan
panjenengan gandrunga penggalih panjenengan mekaten lapang
inggil samukawis kekirangan dalem
amargi panjenengan, nuwun inggihi adalem: taman firdaus dalem

Wahai garwa dalem
panjenengan taman firdaus dalem
panjenengan mekaten setia
kala dalem tebih saking raga panjenengan
ngantos penggalih menika terlindungi inggil panjenengan
panjenengan nuwun inggihi adalem bahagia dalem
ingkang salajeng dados firdaus dalem
ugi dinten menika
dalem nyuwun

Ugi dinten menika
dalem nyuwun
nuwun inggih! Allah ridhai salira ugi garwa adalem
inggil sedaya Qada ugi Qadar panjenengan
panjenengan dadosaken salira ugi garwa dalem
dados penghuni taman firdaus panjenengan
supados penggalih tenang lebet panggen
ingkang penuh asih gandrung panjenengan
Amin.........

Dalem Teng Jaman Kailangan Mbenjing


Dening: Khoirul Taqwim


Dalem berbaring teng gubuk timur
mriksani kekuwaosan Ilahi
mekaten mentis agung inggil ciptaan panjenenganipun

Dalem namung makhluk timur
ingkang mboten saged ngasta kathah
sayangipun ingkang wonten pangapesanipun belaka
menika dalem ingkang penuh kekirangan

Kaliyan dalem ingkang lemah
dalem pasrahkan jiwa ugi raga
dhateng Ilahi ingkang nyuwaosi tawang ugi bumi

Mugi-mugi dalem
rahajeng teng bumi kresaa teng jaman kailangan mbenjing
mugi-mugi Allah midhanget panyuwun dalem
ugi tilar setunggal tembung
Amin............

Kawula Nyetunggal Sareng Elmi AllahDening: Khoirul Taqwim


Sareng elmi inggil kemimpangan
kaliyan elmi dalem ngupados dados ingkang paling sae
amargi punika dalem lajeng gegulang kaliyan elmi
kagem dados ingkang ngajeng

Nuwun inggih! Allah
paringna dalem kekiyatan
paringna dalem kasarasan
paringna dalem kesaen
paringna dalem samukawis ingkang ngandung hikmah
supados dalem saged meraih elmi ingkang sejatos
yaiku elmi Allah
elmi ingkang kagungan kekuwaosan inggil samukawis alam

Nuwun inggih! Allah
matur sembah nuwun inggil samukawis kesaen
inggil nikmat ugi samukawis elmi
supados dalem saged nyetunggal sareng elmi Allah ingkang sejatos

Dalem Sampun Seda


Dening: Khoirul Taqwim

Dinten menika dalem sampun seda
sareng layang-layang terbang inggil membumbung
peksi-peksi gagak menyambut jasad dalem
kaliyan gujeng ugi esem timur kala mriksani salira dalem
amargi sekedhap malih dalem badhe dados santapan rahinabolong
Cacing bumi tumut mbeksa dipunngandap bantala
kala jasad dalem dipunmlebetaken
dalem bangan liang lahat
dalem namung gumujeng mboten wonten waspa sekedhika wanci punika

Kesedan dalem dinten menika
sanes bentuk keputusasaan dalem
sayangipun menika yaiku jarwi ingkang paling lebet
Hubungan antawis dalem ugi sang mentis pencipta
ugi dalem sampun menepati punagi dinten menika
Ikhlas punika kunci ingkang tepat kala nglukar jasad
mlebet swargi utawi neraka dalem mboten perduli punika
sedaya kuserahkan wonten Allah ingkang mentis agung

Kesedan
dalem kagungan sekedhik pinta namung nglukar ambakan ugi jasad tirah
kados rumiyin kala dalem mboten kondur kagungan nyawa
ngantos detik menika ugi dalem badhe nglukar raga teng jagad raya

Dinten kesedan dalem menika
dalem persembahkan wonten Allah ingkang mentis suci
dados wujud hamba ingkang pasrah ugi ikhlas
Raka Pendamba Putri SwargiDening: Khoirul Taqwim


Dalem sapa langkung sms saking tebih
gebag tiga tepat dini dinten wanci punika
teng kala panjenenganipun ribet bergelut kaliyan sajadah
teng wanci sangsangan tasbih taksih melingkar dipunantawis racikan-jemari
Khusuk hening lebet sholat lailmu
mraosi dalu panjenengan ingkang sepen merajuk
Keikhlasan bukti kesetiaanmu wonten sang mentis pencipta
asta mengadah penuh Doa-doa gaib
Menunduk mustaka ngantos panjenengan mboten wungu saking sujudmu
amargi jiwamu namung kagem sang mentis pencipta

Menawi kawula dipun majengaken kaliyan putri punika
satuhu dalem mboten saged berucap sepatah tembung
panjenenganipun yaiku putri swargi menjelma manusia
dalem kersa salajeng sms teng saben sapratigan dalu
kersanipun dalem saged gegulang saking kesetianmu wonten sangmentis pencipta

Kersanipun sayap malaikat pangampil rahmat dalu punika
Hiasi sedaya ruang penggalih panjenengan kalih jiwaku
mboten wonten tembung bimbang kresaa ragu lebet jaja
sedaya kraos panjenengan wonten lebet kesempurnaan

Putri swargi ingkang wonten dipun ngrika
suwuni dalem serat pesan kagem panjenengan
wucalaken wonten adalem tentang elmi ingkang panjenengan raih
ngantos dalem saged lenggah tenang teng alam raya
teng kala waspa panjenengan menetes teng inggil sajadah
dalem namung berucap subhanallah
putri mulia menggalih luhur

Saben jengkal ambakan raka
Pasti badhe mendambakan putri penghuni swargi
menawi punika dados harapanku sangeta kekelangkungan salira adalem
kados kekajengan wulan memeluk surya
menawi teng bumi taksih wonten kembaranmu
sayuta kebajikan badhe bertebaran teng udara pajar punika

Dalem raka pendamba putri swargi
mboten bokmenawi ta dados pendampingmu teng bumi
Walau wonten punika namung ilusi wanci sare
sayangipun dalem cekap sehelai do'a
kersanipun saksampune seda dalem dipunpanggihaken kaliyan panjenengan
amargi panjenengan mboten nate dados kagungan adalem

Sujud Dalu Gaib


Dening: Khoirul Taqwim 


Dalu ingkang asrep menggigil 
kawontenan mboten wonten tembung 
sedaya terlelap kaliyan kesaen sumpena 
ingkang wonten namung swanten percikan tirta timur 
ingkang rawuh saking ron seberang lepen 

Sujud dalu menika 
kagem sang mentis luhur 
kaliyan swanten lirih 
dalem suwun dhateng Ilahi 
supados dalem salajeng lebet kawontenan kapitadosan 

Sujud dalu menika 
Tanda bektos 
Tanda kapitadosan 
dhateng Ilahi sang mentis pencipta samukawis

Aku Menyatu Bersama Ilmu Allah


Oleh: Khoirul Taqwim

Bersama Ilmu atas kemenangan
Dengan Ilmu aku berusaha menjadi yang terbaik
Karena itu aku terus belajar dengan Ilmu
Untuk menjadi yang terdepan

Ya! Allah
Berikan aku kekuatan
Berikan aku kesehatan
Berikan aku kebaikan
Berikan aku segala yang mengandung hikmah
Supaya aku dapat meraih Ilmu yang sejati
yaitu Ilmu Allah
Ilmu yang mempunyai kekuasaan atas segala alam

Ya! Allah
Terima kasih atas segala kebaikan
Atas nikmat dan segala Ilmu
Supaya aku dapat menyatu bersama Ilmu Allah yang sejati

Wados Tresna Putri Ing Walik Jilbab

Dening: Khoirul Taqwim


Putri teng walik jilbab
panjenengan kemriksa mekaten tegar pancarkan setunggal jarwi tembung
kala teng panjenengan menatap saben detak jantung ingkang kianmiwiti melambat
sayangipun dalem mangertos teng walik kerudung wados panjenengan
menawi panjenengan mekaten rapuh kala ngertosi jarwi raos tembung gandrung
amargi panjenengan tercipta saking tosan rusuk ingkang wonten lebet daku
dadosipun dalem mangertos menawi panjenengan mboten berdayangertosi setunggal jiwa

Putri teng walik jilbab
Menggoda teng saben soca mustaka sang kakung ingkang wonten
kala ngenget jilbab membentang rahmat teng tawang bintu
Bersandar teng inggil mustaka putri lebet naungan sang mentisIlahi

Putri teng walik jilbab
saben wancikaken bersinar teng saben qalbu sang kakung
Bahkan tetesan waspa panjenengan ngandung cairan salju
Sejukkan saben jengkal jantung teng walik sanubari
Selangkah sae putri berjilbab nan ayu rupawan
kala penggalih menika aking membisu raos lebet benak
panjenengan putri kagungan wados nikmat ingkang agung kraos

Putri teng walik jilbab
wados panjenengan wonten teng alam jiwa, terlantun kala pujianrawuh
ngantos dinten nan wanci mboten menentu lebet getaran raos jiwa
tresna wados putri wonten teng walik jilbab ingkang terurailangkung bahasa raos

Tresna Enjing Teng Ujung SubuhDening: Khoirul Taqwim


Tresna teng ujung subuh
Membahana enjing ingkang taksih gelap
Daku kersa salajeng dhateng bersujud dipuninggil sajadah
Pertanda raos bektos adalem wonten Ilahi

Oh! Allah
Daku diujung subuh menika
Berdo'a kaliyan asta mengadah keinggil
mugi-mugi panjenengan maringi adalem tedhak ingkang sae
maringi adalem rezeki ingkang halal
kalih salajeng melindungi daku
mekaten ugi melindungi keluargaku

Oh! Allah
Kusandarkan sugeng adalem wonten panjenengan
mugi-mugi panjenengan salajeng nyaosaken rahmat ugi nikmatwonten alam
kalih nyaosaken keberkahan wonten makhluk ingkang ngambakan

Oh! Allah
adalem serat sajak gandrung enjing diujung subuh
dados pertanda bektos ugi kesetiaanku wonten panjenengan

Gara-Gara Gangsal Aksara
Dening: Khoirul Taqwim

Getaran penggalih
kala panjenengan tembung mesra
pasuryan nan sendu
Rupawan pasuryan ayu alami
penggalih tergoda
tutuk redatos ngendika
Walau firasat lajeng bergelora
Nada jaja
Mengalun sendu kebekuan
Cair mboten rawuh
Polesan alam mendung jiwa
nyumeng sae tengah dalu
Gelap dados pajar
Gundah dados sumringah
penggalih kasinggihan gerah ewah dipunpanjenengan
Gara-gara ucapan gangsal aksara panjenengan

Gandrung NgusumaDening: Khoirul Taqwim

Ngadika sapa munapa
Lemah lembat bahasa
sae teng talingan
Sejukkan penggalih lebet jaja
raos sayuta nyawa
Hiasi alam pelangi
Menghampar teng padang jiwa

Penggalih tersentuh
panjenengan ucap gandrung satembung
Angan-angan nginggil
Bah bena kusuma nawi meluap
minggah erotis jiwa membahana
Ucapan gandrung
Terlintas sakedhap
werneni pesta megah menggema

Gandrung mekar mbeksa
ngusuma ditaman raos
Terbang melayang

Ndherekne salira raih sumpena sempurna

Estri Berkerudung UnguDening: Khoirul Taqwim


Estri berkerudung ungu
Bersandar teng masjid yuswa wonten wanci sonten tibo
Kemriksa pesona alam surgawi
Mekaten sae inggil samukawis ingkang wonten lebet salira siestri berkurudung ungu

penggalih sinten ingkang mboten terpaut
Inggil kendahan siestri berkerudung ungu
Anggun gemulai kala tindak
Kemriksa sae dipunsaben langkah abah siestri berkerudung ungu
dipunsetunggal masjid yuswa dipundhusun punika

Siestri berkerudung ungu
dados primadona dhusun
mboten awis kakung ingkang kersa njambe panjenenganipun
amargi panjenenganipun estri lemah lembat
kaliyan sayuta kebecikan
ugi sayuta kesaean
lebet salira siestri berkerudung ungu

Oh! estri berkerudung ungu
dipunpanjenengan dados idaman teng saben kakung ingkang memandang
ugi dipunpanjenengan kageman saking alam kesaen surgawi

Titah Sang Maha Perkasa


By: Khoirul Taqwim


Sunyi ditengah malam
Tatkala langit masih bersandar pada titah sang maha perkasa
Bersenandung nyanyian alam
Tanpa suara sedetakpun tak ada
Senyap terasa  dalam jiwa
Namun inilah rasa ketenangan dalam diri sanubari terdalam

Titah sang maha perkasa
Tertulis dalam kitab suci
Menjadi pedoman di setiap detak insan manusia
Semua indah terasa dalam kalbu sanubari terdalam

Saat tengah malam belum usai jua
Tatkala hati gundah gulana
Titah sang maha perkasa
Menjadi lantunan ayat-ayat menakjubkan
Dalam diri jiwa rasa sanubari keikhlasan

Titah sang maha perkasa
Tercermin dalam jiwa yang tulus
Penuh ikhlas menjadi satu dalam dekapan sang maha perkasa