Geguritan Keajaiban


Dening: Khoirul Taqwim

Alam sejukkan sedaya jiwa
ngampil raos kesaen ingkang mboten pabenaken
ngantos ngampil raos pesona asa
mlebet lebet sendi-sendi kesugengan

Keajaiban
salajeng dados werni asa lebet detakan jiwa
ngantos mlebet lebet sanubari ingkang paling lebet
inggil kesaen alam semesta ngasta takjub sedaya jiwa

Keajaiban
kadosaken cerios fiktif ingkang miyos saking rongga-rongga jiwa
sayangipun tebih saking keyektosan
amargi keajaiban kados misteri alam ingkang mboten terpecahkan
ngantos keajaiban dados panorama alam piyambak
lebet sudut-sudut penggalihan insan manusia

Keajaiban
ngengetaken setunggal sekaran alam
kaliyan kesaen panorama lepenipun
Panorama werni tenemanipun
Panorama werni pepohonannya
Panorama werni habitat sekitarnya
mimbeti kesaen alam ingkang penuh keajaiban
ngantos penggalih dipunngasta decak kagum
badhe kesaen alam semesta