Cekap Setunggal Kartika


Dening: Khoirul Taqwim

Nduwe ibu-ewu kartika teng angkasa
Bahkan yutan kartika terbang inggil
ngantos wilanganan kartika mboten ketang kathahipun
sayangipun dalem cekap setunggal kartika
panjenengan ingkang kudamba
langkung sumpena kresaa langkung teng saben-saben detak ambakan adalem

Setunggal kartika salajeng lebet jiwaku
setunggal kartika salajeng lebet hayalanku
setunggal kartika salajeng lebet anganku
setunggal kartika keserat lebet detak jantungku
Beredar disepanjang asa margi
ngantos ambakan menika megeng kaliyan raga

Cekap setunggal kartika
wonten lebet taman kebahagiaanku
amargi kartika setunggal menika
sanes amargi saenipun
sanes ugi amargi pesona pijaranipun
sayangipun amargi kartika menika
sampun takdirku lebet naungan mahliga jiwa

Permai enjing dinten


Dening: Khoirul Taqwim

Senandung enjing
miwiti nyekar menyeruak alam
dhereki permai enjing dinten menika
Penuh kaliyan yutan kesaen
ngantos mboten saged ketang inggil ketakjuban teng enjing dinten

Peksi enjing dinten
miwiti pancarkan kesaen
kaliyan swanten merdunya
ngasta dinten enjing mimbeti permai
sae rupawan kesaenipun

Kala enjing dinten
Pohon rindang taksih teles kuyub
kala embun enjing taksih menyembul
kala surya taksih dereng kemriksa pertela
saking mrikua tentang cerios permai enjing dinten
miwiti terlukis teng tawang cakrawala
Penuh keistimewaan remen cita
sedaya kraos lebet senandung detakan jiwa

Permai enjing dinten
Pancarkan lukisan kesaen
Penuh keasrian alam
Nampak lembat ugi menakjubkan
punika alam permai teng enjing dinten

Kerudung Ijem Timur


Dening: Khoirul Taqwim

Taman dipunenjing dinten
Sejukkan udara alam semesta
mraos dipunsedaya naluri
Penuh kesaen tertoreh dialam ragawi
ngasta raos jiwa tertuju wonten nirwana

Kala nepang adinda
Terungkap raos jiwa
kersa mereguk asih lebet naungan Ilahi
amargi adinda kados Bidadari mandhap saking mahliga swargi
ngantos sedaya kalbuku tertuju kagem panjenengan

Kerudung ijem timur
engetaken kendahan pasuryan adinda
ngantos ngasta iri alam sekitarnya
amargi adinda yaiku: anugerah sae lebet jiwaku
ngantos mlebet lebet asmara ragaku

Kala kerudung ijem timur
nyingepi mustaka adinda
mekaten raos keagungan tertoreh kagem panjenengan
mekaten ugi raos kesaen tertuju kagem panjenengan
amargi adinda kagem jiwaku
Ratu kendahan dialam raya
satuhu dalem ngenget panjenengan
lebet margi langkah ambakan sugeng adalem