Geguritan Tragedi Bom Ibu Kitha


Dening: Khoirul Taqwim

Margen taksih berdebu
saknalika dados cairan ludira
kala bom meledak dipunsamukawis penjuru kitha
Mengepullah kukus melambung inggil dicakrawala
Bom rahina punika ndhawah teror ngajrihaken
Mencekam kagem saben mustaka insan manusia
kala mriksani teror disepanjang margi keramaian ibu kitha

Teror bom
Mencekam kraos disudut-sudut kitha
ngasta raos ajrih kagem panjenenganipun ingkang rumaos
ngantos mboten kraos teror bom miyar kados memedos mboten bertuan
Televisi martakaken inggil tragedi bom rahina punika
ngantos koran-koran mboten kentun ugi martakaken tentang bom rahina punika
Bahkan manjenenganipun sosial mboten kendel-kendelipun
ngendikakaken bom tragedi kemanusiaan teng ibu kitha

Ledakan bom teng ibu kitha
dados buah lathi dipunwande-wande kopi
ngantos ngantosa samukawis penjuru dunia midhanget
inggil tragedi bom ibu kitha
Mencekam kawontenan
ngajrihaken kondisi rahina punika
ludira mengalir teng ibu kitha
waspa kesekelan mboten terbendung sampun
inggil tragedi bom ibu kitha rahina punika

Teror bom rahina punika
dados pertanda alam ketintriman taksih sawates harapan
Teror bom rahina punika
mimbeti deretan panjang tragedi kemanusiaan
Teror bom rahina punika
dados pertanda raos kenyamanan taksih lebet lingkaran pitakenan
Teror bom rahina punika
Pertanda alam kemanusiaan taksih dipenuhi kaliyan keserakahan membabi buta
Teror bom rahina punika
Menjelma dados memedos teng ibu kitha
ngantos ngantosa wanci teror bom rahina punika
dados konsumsi warta dialam raya

Sang Khutbah Tanpa Dosa Ayat 12


Pemberhalaan keimanan Diri

By: Khoirul Taqwim

Sang khutbah tanpa lelah
Terus menyuarakan keimanan
Seolah-olah keimanan diri paling benar
Seolah-olah surga hanya pemilik keimanan sang khutbah
Hingga sang khutbah dibutakan keimanan diri
Bahkan memberhalakan keimanan diri
Tanpa melihat dari sisi kebenaran yang sesungguhnya

Sang khutbah
Merasa pemilik surga
Karena keangkuhan keimanan diri
Dan menyesatkan keimanan yang berbeda
Sungguh sang khutbah
Seolah-olah hanya keimanan diri yang paling benar
Seolah-olah keimanan diri pemilik surga
Tanpa memperdulikan keimanan yang berbeda
Karena hanya keimanan diri
Merasa yang paling benar
Semua tertuang dalam bahasa sang khutbah
Atas pemberhalaan keimanan diri
Sungguh tindakan kecerobohan
Dari sang khutbah pemberhalaan keimanan diri

Pemberhalaan keimanan diri
Sungguh jiwa sang khutbah
Sudah dibutakan jiwa dan pikiran
Bahkan sang khutbah saat menyebarkan keimanan diri
Tidak hanya dengan kata-kata
Namun juga dengan cara yang lebih keji lagi
Sungguh sang khutbah sudah merasa diri
Paling benar diantara yang berbeda dengan dirinya

Sang khutbah
Terjebak dalam pemberhalaan diri
Merasa keimanan diri paling benar
Jika ada perbedaan keimanan
Maka harus diserang dengan kata-kata
Bahkan kalau perlu dengan senjata
Sungguh pemberhalaan keimanan diri
Telah menjadi noda jiwa sang khutbah
Semua tertuang dalam pemberhalaan keimanan diri