Geguritan Kopi cemeng


Dening: Khoirul Taqwim

Kopiku cemeng
salira adalem benter
Taganku menggenggam sepotong ses
soca adalem setajam peksi memedos
dalem mriksani yutan rakyat Indonesia
luwe terkapar teng alam raya
Terserak dados anai-anai terbang

Hoom sinahooom...
mriksaa peputra margen
Menantang kesugengan
Mendung dados atap padintenan
Gelapnya dalu dados jiwa kelam
Terik surya yaiku sahabat raga

Hoom sinahooom......
Pengemis tindak kaliyan ampeyan merangkak
Berkah dermawan yaiku penyambung nyawa
gambar-gambar amal yaiku harapan
menika potret negeri kaya
Masyarakat miskin paling pinggir

Hoom sinahooom......
Kusruput kopiku ingkang cemeng
Kutatap gedung inggil menjulang
Sajakku berdemo teng udara
kedadug tiang-tiang kekuwaosan
ngantos tarjatuh mboten berdaya
ngantos nadi putus ugi mboten bernyawa

Ooo.. angin !
pirenganaken wonten piyambakipun sedaya ingkang kagungannurani
pirenganaken wonten piyambakipun sedaya ingkang praduntenmasyarakat timur
pirengani ugi para berah ugi petani kagem lajeng mengsah
kersanipunaken jasad sirna
panjenengan ta terkenang sapanjang zaman

Ooo.. Allah !
Ruhku kebesem
Udara kedzaliman karas
Demi sabda ugi firmanmu
namung dhateng panjenengan kami bedo'a
Restui perjuangan kami teng dinten menika ugi salaminipun