Geguritan Ayat Qauliyah ugi Kauniyah


Dening: Khoirul Taqwim

Alam berguncang
Aliran debu bertebaran teng pasuryan-pasuryan kesugengan
Flora Fauna sekarat diterpa ombak samodran
dinten punika manusia pitaken-ndangu
wonten punapa kaliyan alamku?
ingkang kian garang menyongsong dikala senja

Tahukah panjenengan wahai manusia
Bumi ingkang tercipta kaliyan kesempurnaanipun
sampun panjenengan risak kaliyan asta-asta panjenengan
ngantos dinten menika
rawuha gelombang tsunami
rawuha wedus gembel saking redi-redi inggil menjulang
ugi daratan dados samodran kemurkaan

Usaplah rupa panjenengan
midhangeta bisikan nurani panjenengan
punapa ingkang sampun panjenengan tumindakaken salebetipun menika?
ngantos rawuha karisakan bumi
saksampune tercipta kaliyan sae

Waosa!
Ayat Qauliyah
supados jiwa panjenengan tenang
menawi Allah sampun mencipta manusia lebet bentukkesempurnaan
lajeng dipunkonduraken kepanggen ingkang saandhap-andhapipun
kajawi piyambakipun sedaya ingkang ngapitadosan

Waosa!
Ayat Kauniyah
supados panjenengan nggalih
menawi Allah badhe mriksakaken piyambakipun sedaya tanda-tanda kekuwaosan
dipunsamukawis wilayah bumi ugi wonten salira piyambakipun sedaya piyambak
ngantos pertela wonten piyambakipun sedaya
menawi Al-Quran yaiku: kekasinggihanan

Adalem serat tentang kesugengan
ingkang muncul saking lubuk jiwa
sareng Ayat Qauliyah ugi Kauniyah

Sang Mentis Pangagungan Gandrung


Dening: Khoirul Taqwim

Mendung tebal nyingepi alam
Sementara samodran terhampar bintu
taksih setia ngrencangi raos jiwa ingkang sepen
amargi dinten menika, esok ugi salaminipun
Sang mentis pangagungan gandrung
taksih menaungi alam semesta

Wahai insan manusia
Sang mentis gandrung sampun nyugengaken ruh
kagem panjenengan kakung ugi putri
supados panjenengan nepang antawis setunggal sami benten
sami ngaosi
sami ngaosi, melindungi, nggandrungi
ugi sami nggandrung lebet naungan Ilahi

Demi bumi ugi tawang
Keberkahan berpasang-pasangan
yaiku: hikmah ingkang sae teng eja lebet raos
Rezeki yaiku: anugerah Ilahi sang mentis pangagungan gandrung
Terlukis lebet firman ugi sabda

Pikrama !
yaiku: gandrung
pikrama !
yaiku: kemuliaan lebet bentuk ketaqwaan
dhateng sang mentis pangagungan gandrung

Cakrawala
Menembus lintas wates pamenggalihan manusia
inggil setunggal jarwi raos gandrung
menika setunggal bentuk keagungan Ilahi
ingkang nawala kresaa tersirat
kagem panjenengan wahai insan manusia
supados dipunantawis panjenengan dados panulung
dipunantawis sakageman ingkang benten
ngastaa kebajikan
panjenengan salirakaken Sholat
Tunaikanlah zakat
Taatlah dhateng Allah ugi Rasul
supados Ihsan, Islam, ugi kapitadosan
salajeng teng penggalih ingkang paling lebet

Kala bumi berguncang
tawang bertebaran dados anai-anai
dinten punika rahmat Ilahi badhe rawuh
kagem piyambakipun sedaya ingkang mboten ragu badhe kekasinggihanan firmanMU
amargi panjenengan sang mentis perkasa malih mentis bijaksana

Geguritan Sobat


Dening: Khoirul Taqwim

Kelam lebet kelabu
cemeng lebet kemelut
pajar dhatengaken
kala sumpena buta panjenengan rawuh
Jiwa tenggelam lebet buku
Pena menuntun hakikat sugeng
adalem kersanipunaken salira mengitari bumi
ngupadi secercah cahaya
menantang tawang udara
dalem bisu
dalem buta
rawuha panjenengan dalem tengga

Sobat
Seruku midhangetaken!...
ngertosi kesugengan tawang
ampun kalimengan membumi kala panjenengan dhawah
mega-mega tebal mbenter
Halilntar berkilat
Menggelegar petir nglayon
kesugengan tindak tetap wanci

Sobat
dalem disampingmu
panjenengan yaiku dimar lebet jiwa
pajar benderang lebet kalbu
kala panjenengan tiba rawuh

Sobat
sumangga kita sedaya lajengi dunia cemeng
sareng buku terserak
Gapai sugeng cita menika
Lintas wates marak
tempuh kala panjenengan tiba
lajeng sedaya tuntas

Sobat
tunjukaken racikan otakmu
Gapai kartika dicakrawala
langkung pena kita sedaya wonten
langkung pena kita sedaya julang
langkung pena kita sedaya tebang
Raih sedaya ingkang wonten

Sobat mlajenga
Membumi nawang lebet ambakan