Kiyamat Punagi Gusti Kang Wenang


Dening: Khoirul Taqwim

Dinten Jemunten kelabu
Manusia mboten kinten mboten nyana
Kiyamat kasinggihan wonten
mlajeng titih langgang satebih soca melangkah
redi berterbangan teng udara
samodra tumpah ruah teng jagat raya
Meteor ndhawahan mboten kinten
surya ndadugan teng angkasa
Hancur sampun sedaya mboten tirah
Dahsyat menggema kiyamat tiba
kasinggihan nggerah ewah membuta raos

Kiyamat tiba
Firman ugi sabda
punagi Gusti Kang wenang pasti wonten

Gempa Ing Negeri Tresna


Dening: Khoirul Taqwim 

Gempa nempuh ing negeri terasingkan 
separuh nyawa ical 
gempa nempuh ing negeri sang panresna 
sedaya manah badan dados abu 

Terurai eluh 
sirat kepiluan 
rai menyimpan 
kebekuan sedhih nglebet 
Rah mengalir 
bena daratan 
menutup 
keran-keran kegesangan 

Panresna luruh lara 
galap jiwa 
hampa raga 
manah njisim raos 

Gempa manah 
ical nurani 
rekaos nyeri 
nujleb relung lebet 

Tresna kesedhihan 
telas sedaya wanci 
ical lampau 
tengga lebet gelap mboten enten gina 

Gempa 
sederhana 
dikit basa 
bahaya entenipun 

Mlajar gempa 
tutup rapet 
mengalir 
mengayun sekencang cahaya 

Gempa tresna 
larut pilu 
mengais 
mlampah-mlampah nurani 

Goyangan 
njoget 
seru seran 
gempa panik kedadosan 

Mlajar-mlajar 
wilujengaken 
jiwa sampeyan 
manah sampeyan salajeng 

Dokter psikis 
nengga 
nggeret 
menawi mantun mboten kunjung datheng