Geguritan Revolusi ugi Anarkis


Dening: Khoirul Taqwim

Bantala lapang dados Abu
dalem ugi gedung kebesem sijago abrit
Sementara sakageman masyarakat berpesta pora
inggil asma revolusi ewah-ewahan
sayangipun mboten sekedhik masyarakat ingkang dados korban
ngantos ludiran-ludira
ngantos nyawa saknalika ical saking jasad
amargi anarkis ewah-ewahan ingkang dados-dados
Tanpa kontrol kemanusiaan
ingkang wonten ambisi kekuwaosan sasoca

Revolusi ugi anarkis
dados setunggal padu lebet setunggal ewah-ewahan
ngantos nalar rekaos mengeja tentang revolusi ugi anarkis
amargi lebet setunggal revolusi
mboten awis ambisi kekuwaosan
mlebet lebet setunggal bentuk revolusi
ngantos ngasilaken anarkis lebet gejolak revolusi

Antawis revolusi ugi anarkis
sampun nyetunggal lebet setunggal ewah-ewahan
ngantos rekaos nasikan antawis revolusi ugi anarkis
amargi kaping kalih istilah menika
sampun nyetunggal lebet bentuk ewah-ewahan
sayangipun sakasinggihanipun saged dipuntasikan
menawi anarkis yaiku: ambisi keserakahan sasoca
Sementara revolusi: yaiku ewah-ewahan menuju saen

Kala ewah-ewahan tiba
Revolusi ugi anarkis benthen tipis
nyetunggal lebet setunggal abahan
ngantos mboten awis soca rekaos nasikan
sayangipun jiwa suci saged nasikan kekalihipun
amargi jiwa suci tebih saking nafsu sasoca
sayangipun jiwa ingkang suci dilandasi kesaen penggalih pekerti
saking mrikia revolusi kedah tetap tindak dipunpasuryan bumi
dados bentuk ewah-ewahan saen
nembekaken anarkis kedah dipuntilaraken
amargi namung mbujeng nafsu sasoca

Sabda Cinta Ayat 63


Air Mata Kebahagiaan

By: Khoirul Taqwim

Kala air mata tumpah
Belum tentu air mata duka
Karena air mata yang jatuh hari ini
Air mata kebahagiaan
Saat cinta lama terpendam dihati jiwa
Menjadi sebuah kenyataan
Bahwa engkau menerima cinta dariku
Cinta yang hadir dari dasar lubuk terdalam

Air mata kebahagiaan
Tumpah dicelah-celah kelopak mata
Terasa suka cita didasar jiwa
Saat air mata tumpah
Menggenangi pipi kanan maupun pipi kiri
Sungguh air mata kebahagiaan
Memberi warna kebahagiaan disanubari jiwa raga

Air mata kebahagiaan
Memberi warna rasa dijiwa kalbu
Sungguh air mata kebahagiaan
Menambah suasana indah
Dihati sanubari terdalamku
Hingga seluruh jiwaku
Larut dalam suasana kebahagiaan terasa

Dengan air mata kebahagiaan
Menambah suasana akan suka cita
Saat tetesan air mata kebahagiaan
Jatuh dari lubang kelopak mata
Sungguh indah air mata kebahagiaan
Menambah suasana keharuan dalam jiwa
Semua terlukis bersama sabda-sabda cinta