Geguritan Jam Sapratigan Dalu


Dening: Khoirul Taqwim

Kala dinten taksih gelap
gebag sapratigan dalu tepat
Kumencoba wungokaken salira
ngupados meniti dinten lebet perenungan suci
supados sang Ilahi salajeng maringi kegampilan wonten salira
kala meniti margi kesugengan raos menika

Jam sapratigan dalu
dinten ingkang tepat tuk berserah salira wonten Ilahi
Tuk meniti margi kondur
Menuju pencerahan sang mentis suci
dadosipun dipundinten esok tiba
Keberkahan Ilahi salajeng dipunsaged wonten salira
supados dinten-dinten salajeng dipunwerneni kesaen salira

Hening dinten menika
gebag sapratigan dalu tepat
kraos kesejukan penggalih miwiti dhateng dibenak paling lebet
ngantos mlebet kedasar jiwa ingkang penuh kenyamanan raos
satuhu kesenyapan jam sapratigan dalu menika
mimbeti kekhusyukan penggalih kala berdo'a wonten Ilahi
supados salira salajeng dipunparingi margi kekasinggihanan Ilahi
lebet meniti dinten-dinten disepanjang kesugengan menika

Dinten nunjukaken jam sapratigan dalu
sedaya jiwa kresaa raga miwiti tertuju wonten Ilahi
supados dinten menika kresaa esok njing emben
Keberkahan salajeng maweni salira
kala menapaki lika-liku margi panjang kesugengan menika
ngantos ngantosa ketenangan raos dibenak jiwa paling lebet
dadosipun dipunjam sapratigan dalu menika
wanci ingkang tepat adalem raos lebet perenungan salira
Tuk nyagedaken pitutur saking sang mentis pangagungan alam
Tuk menggapai sugeng penuh kebahagiaan salira
kala mengeja margi langkah ambakan menika

0 komentar:

Posting Komentar